Varför Holistic future? - Holistic future

Holistic future

Varför Holistic future?

Ett företag som lyssnar in dina och/eller företagets behov genom att möta er där ni är idag. Med den specifika grenkompetens som finns, får du/ni hjälp att ta er dit ni vill på en resa som ger kraft och skapar hållbarhet ur ett helhetsperspektiv. Det handlar inte bara om målet, det handlar lika mycket om vilka tillstånd du/ni vill vara i.

För att det finns en vid bredd av kompetenser i en spännande kombination, som skapar kraftfulla möten och utveckling för dig och/eller företaget. (ex. Team360)

Holistic future betyder just att jag arbetar med ett helhets synsätt och tänk genom alla mina uppdrag. Förståelsen för att ska en helhet fungera behöver varje ”delhet” också vara i balans. Sedan kan ”delheterna” vara alltifrån brist på rörelse och bra andning till ett team på ett företag. Allt beror på vem som bett om min hjälp. Men förändringen som är önskad ska inte bara uppnås utan också vara hållbar.

Allt hänger ihop, vi är systemiska, liksom världen runt omkring oss. Om du/ni får mer kunskap om hur och varför obalans uppstår,  hur du/ni kan göra för att justera och vad som passar just dig som individ eller ert företag – får du/ni också goda resultat som består.

Privat coachning – Jag möter dig där du är just nu. Jag lyssnar till vad dina önskemål om vägen framåt är. Sedan försöker jag bidra till att du ska kunna uppnå den förändring du vill ha. På dina villkor, för DU är unik.

Företagscoachning – Jag möter ert företag där ni befinner er just nu. Jag lyssnar till vad era önskemål om vägen framåt är. Sedan påbörjar vi ER resa tillsammans. På era villkor. Dream it – do it!