Varför Holistic future? - Holistic future

Holistic future

Varför Holistic future?

Min passion är att ta dig och/eller ditt företag framåt.  Med hjärta. Med hjärna. Jag bidrar till en hållbar och framgångsrik framåtrörelse. 

Vi gör det tillsammans genom närvaro, motivation och mycket glädje. 

SUSTAINABLE SUCCESS MOVEMENTS

Holistic future berör dig som kund på ett engagerat sätt (heart and mind) med en önskan om att utveckla er organisation långsiktigt och hållbart. 

De tre byggstenarna är Attendance, Movements och Performance.

AttenDance (närvaro)

För att utveckla välmående självledarskap som gör skillnad i både det lilla och det stora, så behövs fullständig närvaro. Varje dag, varje minut och varje steg betyder något. Reflektera. Attendance betyder att ha förmåga att designa det egna sinnestillståndet, vilket förlänger livet i att skapa mer mening. Att vara här och nu, få ut det bästa av varje stund och samtidigt kunna lyfta blicken för att se helheten. Attendance i form av att kunna zooma in och zooma ut och vara engagerad i den uppgift som ligger framför dig/er. Fokus. Hjärta och hjärna hör ihop och jag använder mig bl a av neuroledarskap som är ett forskningsbaserat område kring hur vi kan leda oss själva och andra bättre genom att förstå våra hjärnor bättre.
Alla delar i en individ och/eller organisation behöver fungera som en helhet. Resultatet blir en långsiktig och hållbar holistisk framgång.

Movements (framåtrörelse/effekt)

Movements betyder rörelser och förflyttningar. Den riktning som Holistic future arbetar med är framåt, mot individer och företags målbilder. Att få dem att synka och connecta till en stark kreativ gemensam kraft.

Till skillnad mot bara förändring så är framåtrörelser ständigt pågående, de stannar inte av när uppdraget är slut/målet är nått, de är hållbara och långsiktiga – de skapar ringar på vattnet.

Vi lever i en värld som utvecklas och förändras i snabb takt och där behöver vi följa med. Jag (och vid behov mina samarbetspartners) hjälper individer och företag som befinner sig i utveckling eller vill utvecklas, att skapa effekter på flera plan som bygger en bättre värld. Jag/Vi guidar till att ha siktet inställt på rätt saker.

Performance (görandet)

Gång på gång kommer vi fram till skarpa lägen då allt ska fungera och levereras, precis som ett uppträdande på en scen. Vi ska prestera på något sätt, enskilt eller i grupp. Det ligger hård träning (erfarenhet, utbildning mm) bakom varje framgång, det kommer inte av sig självt. Innan ”prestationsscenen” ska intas behövs tydlighet, struktur och planering – samt att varje unik person förstår teamets uppgift och sammansättning (vem gör vad).

Förmågan att kunna växla mellan nuvaro och det som väntar runt hörnet. Växla mellan det som får ta tid och det som behöver ske med snabba beslut. När vi vet vår spelplan är det också lättare att bli flexibel om så behövs, och det skapas större utrymme för att vara lösningsorienterad i oväntade situationer. Kan vi också skapa en miljö där det finns möjlighet och mod till att våga vara personlig, så blir våra avtryck starkare och mer utrymme för glädje frigörs.

Företag och organisationer som uppnår ovan menar jag hamnar i ett tillstånd av ”Workfulness. Vilket innebär att varje dag blir roligare och mer meningsfull för individen och bidrar till hållbarhet och framgång för organisationen i sin helhet. Vad just ditt företag behöver för att nå dit vet bara ni, eller så tar vi reda på det tillsammans. Jag möter er där ni är idag.

Varmt välkommen att kontakta mig på telefon här eller via formuläret nedan.