Team360 - Holistic future

Holistic future

Team360

Vad är Team360?

Ett företag, stort eller litet, består ofta av fler än en yrkeskategori. Det är kanske säljare, tekniker, marknadsförare, administrativ personal och fler eller färre ledare. För att ett företag ska fungera optimalt och därmed genererar maximalt med lönsamhet behöver det finnas ett fungerande flöde mellan hjärna (ledning) och hjärta (medarbetare). Det kan också vara av värde att titta närmare på enskilda individer, relationen mellan de olika yrkeskategorierna och hur enskilda team fungerar.

Team 360 är till för att skapa bestående och positiva förändringar i företaget och i dig själv. Genom en “Systemcheck” tar vi tillsammans reda på vad ert behov är i nuläget. Vi reder därefter ut om det finns underliggande och omedvetna behov som också påverkar er business och resultatmål. Därefter gör jag en sammanställning av det som lyfts fram, och tillsammans sätter vi en strategi på vad som ska vara i fokus och vägen framåt, för att ni ska uppnå era önskade målsättningar.

På en halvdag får ni en analys och förslag på strategi hur just ditt företag ska bli mer lönsamt och välmående.

Innehåll:

  • 1 h förberedande möte – Intentioner och önskemål med “systemcheck” fastställs
  • 3 h workshop med av företaget utvalda medarbetare – Målet är att ta reda på ovan satta önskemål och bibehålla intentionen bakom. Tydlig förmedlan till de deltagande medarbetarna vad workshopen går ut på och vad min närvaro ska leda till.
  • 1 h uppföljningsmöte – Utfall, förslag och strategi framåt (om ni skulle önska samarbeta)
Tiden emellan vi ses sammanställer och förebereder jag workshopen. Därefter kommer jag med förslag på strategi inför uppföljningsmötet, där vi kan bolla och diskutera vidare.

Åtgärder:

Åtgärder kan se lite olika ut beroende på vad just ert behov är. Men t ex:

  • Coachning av medarbetare och/eller ledare
  • Ledarskapsträning (neuroledarskap)
  • Kommunikation och sorterad feedback träning inom eller emellan team
  • Hälsoinsatser i form av PT-träning, gruppträning för företaget etc.
  • Workshops i förståelse för förändringsprocesser
  • Inspirationsföreläsning (se Föreläsningar)
  • Projektledarstöd

Uppdragen skräddarsys efter era behov. Vi sätter tydliga intentioner och ramsättningar (ex resultatmål, tillståndsmål, tid, investeringar, målgrupp etc) för uppdraget och gör kontinuerlig uppföljning längs vägen.

Coachning kan ske både på plats hos er och digitalt.

Om det låter intressant så ser jag framemot att höra ifrån er. För att se vad jag kan göra just för att hjälpa er där ni är just nu och dit ni vill imorgon.