Om Rebecca - Holistic future

Holistic future

Om Rebecca

Jag har aldrig trott på att följa med strömmen. Jag gillar att vara nyfiken och utmana. Undersöka och ta outforskade vägar, både privat och i arbetslivet. Därför ska ni välja mig.

Erfarenhet

Coachning

Rebecca har arbetat med coachning i många projekt och i olika team sammansättningar i över 10 år (säljare, tekniker, administration, externa byråer, leverantörer etc). Hon har utöver det coachat både individuellt och i grupp inom träning, dans och övriga uppdrag i ca 15 års tid.

När hon coachar utgår hon från uppdragsgivarens nuläge. Genom samtal och överenskomna aktiviteter tittar hon på grundbalanser som kan vara i balans eller obalans, och tar utgångspunkt i vad som fungerar och vad som behöver justeras för att skapa en starkare helhet. Oavsett om det är privat eller företag.

Istället för färdiga modeller arbetar Rebecca med en ”öppen” verktygslåda, där varje enskilt uppdrag kräver sin egen kombination av verktyg. Oavsett om det är en individ (privat eller företag), grupp eller företag som ska coachas. Syftet är att skapa hållbara resultat – framåtrörelse över lång tid. 

Beroende på uppdrag kan det vara att t ex. medvetandegöra och sortera existerande och icke existerande kommunikation som kan gälla på individ-, grupp- och/eller företags nivå.

Det finns ingen helhet som fungerar utan att alla “delheter” är i balans. I ett företag är det viktigt att det finns en stark och fungerande koppling mellan hjärnan (ledningen) och hjärtat (medarbetarna), för att företaget ska vara välmående och lönsamt.

Rebecca vidareutvecklar sig kontinuerligt genom att samtala och bolla med andra coacher och framgångsrika personer inom olika segment. Hon tar fördjupningskurser, läser uppdaterad litteratur och har neuroledarskap som ett nuvarande fokus och kraftfullt komplement till tidigare erfarenheter och utbildningar. 

Projektledning

Rebecca har över 12 års erfarenhet som projektledare. Hon arbetade under flera år inom marknadsföring i IT- branschen och under en period i detaljhandeln.

Hon har ansvart och projektlett många events och seminarier. Både större och mindre. Varit projektansvarig för att driva filmprojekt, annonskampanjer, samarbeten med leverantörer samt kravställa mot olika byråer (webb, digitalt, content). Hon har även ansvarat för att skapa bättre kommunikation mellan arbetsgrupper och inom team. 

Rebecca kommer från hösten 2020 vara med och utbilda nya projektledare vid YH-utbildningen, Projektledning – Hållbara möten och event, på Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm.  

Grundare till I am…enough! – En kurs/utbildning som tar utgångspunkt i att stärka ungas självkänsla. Detta genom att medvetandegöra och låta dem utforska de egna individuella gränserna. Vi jobbar också med fokus på det inre istället för det yttre och därigenom skapas också en bättre kroppskännedom. Dans, stärkande rörelser och coachning ingår. Läs mer här.

Dans

Rebecca har över 25-års danserfarenhet i olika dess slag (10-dans (Ballroom), bugg, foxtrot, salsa, afrodans, house, street, mm) , varav ca 15 år som tävlingsdansare (10-dans, bugg) och ca 15 år som dansinstruktör. Hon är ute och instruerar runt om i Sverige under året och har även varit instruktör på ett större evenemang, Sverige Dansar, i tio år. Sedan 2005 är hon gruppträningsinstruktör och har instruerat i ett antal olika dansklasser genom åren. T ex. Afrodans, AfHo® (blandning av Afro och House), Street, Zumba och dansaerobic. Du kan även dansa afro med henne på stranden på Koh Lanta under en period på vinterhalvåret.

Hennes hjärta i dansen och att få förmedla och dela med sig till andra av vad dansen kan göra för hjärta och själ är en stor passion. Dansen finns där för alla, oavsett vem du är.

Träning

Rebecca har över 20 års samlad erfarenhet inom träning, gruppträning och personlig träning. Hon har arbetat större delen på olika SATS anläggningar och på senare år mer i egen regi. Hon håller numera fasta klasser på Orust Fitness varje vecka, och kör klasser på uppdrag på andra platser runtom framför allt Göteborg och Stockholm.

Sedan 2015 har hon träningsresor till Toscana, Italien. De har blivit högt uppskattade och populära. Läs mer om den resan här.

Utbildning

Coachning

Rebecca är certifierad Kommunikolog® och Diplomerad Systemisk Coach. Hon har även 60 p pedagogik och ledarskap- och coachningskurs från universitet.

Om Kommunikologi
Om Kommunikologi
Kommunikologi® är en disciplin och kan definieras på två sätt:
1. Studiet om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.
2. Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring- när all upplevelse och allt beteende är valt att definieras, beskrivas och förstås som kommunikation.
Läs gärna mer om disciplinen här.

Projektledning

YH utbildning, Projektledning – Incoming tourism and events – Frans Schartaus Handelsinstitut.

Utbildare – Från hösten 2020 kommer Rebecca vara med och utbilda nya projektledare på YH-utbildningen, Projektledning – Hållbara möten och event, vid Frans Schartaus Handelsinstitut.

 

Träning och dans

 • S.A.F.E Gruppträningsinstruktör 2004
 • Friskvårdsutbildning och Personlig Träning – Jakobsbergs Folkhögskola 2004 – 2005
 • F.d tävlingsdansare i ballroom (latindanser som cha cha cha, samba, rumba, jive)
 • F.d tävlingsdansare i bugg
 • Utbildar instruktörer i bugg runt om i Sverige
 • Undervisar i bugg och foxtrot runt om i  Sverige
 • Undervisar och håller workshops i att stärka självkänsla genom dans och coachning

Utbildningar i:

 • AfHo® – dansklass
 • Afrodans
 • Corepulse – hög intensiv intervall träning på en rörlig bräda (googla core board)
 • Funktionell styrka (S.A.F.E)
 • Kroppsavläsning, funktionstester och manuell justering av fascia – Aspera Education
 • Soma Move® – En atletisk helkroppsträning med flödande rörelser. Barfota på matta.
 • Soma Mind® – Stillsam rörelse och djupavslappning för centrering
 • Prformance (SATS egen utb. som liknar Crossfit)
 • Yin Yoga 40 p
 • Zumba

Vem är Rebecca?

Jag är en norrlänning som älskar att bo på västkusten. Västkusten, Sverige och andra delar av världen är min arbetsplats. Min passion är att få coacha, projektleda, utbilda och uppmuntra till en hållbar hälsa och dela glädjen i dansen med andra. Jag vill bidra till att fler människor lever och gör efter egna villkor och ingen annans.

Min sanning är att fler av oss behöver omfamna våra liv mer. Genom självreflektion och kroppskännedom kan vi finna ut vad som är viktigt för var och en av oss. Lära oss sätta gränser och justera dem när vi behöver. Framgång betyder olika beroende på vem du frågar, för mig är framgång att våga leva det liv varje en av oss önskar.

Jag tror på att personkemi och genuinitet för ett uppdrag avgör om den önskade förändringen blir till. Kontakta mig för ett personligt möte, så får du eller företaget avgöra om jag är rätt person för er. Referenser lämnas gärna på begäran, du hittar även några här.