Min bakgrund har jag mixat ihop och fördelat ut på följande. Verkar det intressant?

Hjärnstark

Jag har i många år och i flera olika sammanhang arbetat med ett systemiskt tänk, och sett hur det kraftfullt och positivt påverkat processer framåt mot målsättningar.

Vilka komponenter behöver du balansera upp för att bli hjärnstark? Vi är en helhet av många “delheter”, och allt hänger ihop. Ett systemiskt tänk ger helt andra förutsättningar för att nå viktiga förändrings- och utvecklingsprocesser.

Och arbetar ni med tillstånds mål? Resultat mål är kanske självskrivet. Men vad händer om ni lägger till tillstånds mål?

Resultatet av ovan blir av erfarenhet ett tydligare ledarskap där du kan ge sorterad feedback, göra mer medvetna och genomtänkta val, möta dina medarbetare på rätt kommunikationsnivå, bättre tillgång till egna resurser samt kraftfullare beslutsprocesser.

Projektledning med hjärta

Min filosofi är att hjärta, humor och ett skarpt sinne skapar de bästa projekten. Lägg till förståelsen för att engagemang i alla delar skapar det mest kraftfulla helhetsresultatet. Oavsett om det är litet eller stort. Inhouse eller extern. Människor vill bli berörda. Direkt eller indirekt.

Mina erfarenheter av på det sätt jag arbetat genom åren med projekt . Är att hjärtat behöver finnas där. I form av att se alla de som är en del av projektet. Att vara lyhörd både mot de som påverkar projektet och sig själv. Tydliga gränser för att inte tappa greppet om projektet, och också för att det hela tiden ligger i linje med syftet. Vad ska projektet leda till och hur ska känslan vara när det uppnås? Både hos dig som projektägare och beställaren. Jag sätter alltså både resultat- och tillståndsmål.

För mig är humor en självklar och väldigt viktig beståndsdel i framgångsrika projekt. Om vi tar allt på för stort allvar, vad missar vi då? Skratt och glädje är förlösande, avdramatiserande och en komponent som kan hjälpa oss backa ut för att se allt ur ett större perspektiv och inte ta oss själva på för stort allvar.

Dansinnovatör

Kan dans ha något att göra med beslutsfattande? Och kan verkligen alla dansa?

Jag svarar tydligt JA på båda frågorna. Det är lätt för många att se dans som endast något vi gör på fest eller när ingen ser där hemma. Långt från business och strama klädkoder. Men vad händer när vi dansar och får göra det utan prestation

Vi frigör genom enkla rörelsemönster stimulans till vårt nervsystem och hjärna, som bidrar till ett skarpare och lugnare sinne. Nödvändigt i business eller hur?

När vi får ta på oss kläder som gör oss lika inför varandra – då blir vi mer lyhörda för varandra. Vi tolkar och agerar inte utifrån en arbetsroll, som kan vara både över- och underordnad. Istället kan vi få uttrycka oss fritt till musiken, ingen rörelse är bättre än någon annan. Och i kombination med dansen skapar vi sedan förutsättning för intressanta och inspirerande bikupor.

Och här i ligger kraften att använda dans till stärtkt teamkänsla, brainstorming, beslutsfattanden etc, Frågan är bara om ni är mogna nog att testa? Jag utmanar er med att säga att det kommer göra skillnad.

STARTKABEL TILL FÖRÄNDRING

Vill ni vara företaget personer står på kö till att få arbeta på? Har ni utmaningar som saknar lösningar?
Vill ni hjälpa era anställda att hitta balans? Kanske vill ni bara ha en oförglömlig och proffsig kickoff/WS.
Välkommen att kontakta mig, jag gillar mångfald och variation i mina uppdrag.


När du kontaktar mig använder jag dina personuppgifter (namn och e-post) i enlighet med föreskrifterna för GDPR. Vill du veta mer om vad det innebär, läs här