Inbound Marketing & Holistic Management - Holistic future

Holistic future

Inbound Marketing &
Holistic Management

Vi ger dig en helhetsutbildning i Inbound Marketing och holistiskt ledarskap. Du får med dig kunskap, verktyg och insikter om hur Inbound fungerar som bäst, och hur du genom ett medvetet ledarskap med helhetstänk, får med dig dina kollegor och organisationen på resan mot det nya.

Inbound Marketing & Holistic Management

Inbound Marketing 

Inbound Marketing – många pratar om det. Men vad innebär det egentligen och hur kan du använda denna modell i praktiken? Hur kan Inbound bli en naturlig del i din marknadsstrategi för att attrahera fler besökare till din hemsida?

Under dessa dagar får du en konkret och ”hands-on” utbildning inom just Inbound Marketing. Vi kommer att varva teori med praktiska tips och övningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att komma igång med Inbound Marketing. Missa inte chansen att lära dig grunderna i Inbound Marketing och samtidigt få med dig mallar och praktiska råd kring hur du bygger varumärke och skapar fler affärsmöjligheter.  Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Grunderna i Inbound Marketing
 • Att få ihop sälj och marknad i praktiken
 • Målgrupp / Buyer persona
 • Contentplan
 • Social Media
 • E-post marknadsföring
 • Lead nurturing och automatisering
Den här delen av utbildningen hålls av Niloo Lopez. Hon är marknadschef, föreläsare och delägare i SMARKIT. Läs mer på hennes Linkedin profil.
 

Holistic Management

Holistic Management – att kunna leda både sig själv och andra. Att ha förståelse för att allt hänger ihop. Står vi inför en förändring behöver vi också ta ett helhetsgrepp på nuläget och hitta de nyckelfaktorer som bidrar till om vi kommer lyckas eller inte.  Fungerande kommunikation är grunden. Men hur bygger vi den?

Under utbildningen kommer vi arbeta i helgrupp, mindre grupper och enskilt. Du får med dig verktyg, idéer och reflektioner, som ger dig ett försprång när det kommer till hur du kan arbeta på ditt företag för att få förändringsresor att effektivt gå i rätt riktning. Med goda tillstånd i arbetsgruppen som en röd tråd. Vi kommer jobba kring följande punkter. 
 • Intentionsmål (nuläge och riktning)
  – du får ett skarpt verktyg för att behålla utsatt riktning mot målet
 • Kommunikations- och förändringsnycklar – så får du kollegor och företaget att tro på idén
 • Ansvar – vem har ansvar och tar du ansvar för dig (och andra)
 • Sorterad feedback
 • Verktyg för att kunna möta dina kollegor på förändringsresan
 • Neuroledarskap – att leda med förståelse för hjärnans möjligheter och begräsningar i vardag och förändring

Rebecca kommer under de två dagarna blanda in rörelse, avslappning och mental träning som en del av utbildningen. 

Den här delen av utbildningen hålls av Rebecca Krantz. Hon är coach, föreläsare och projektledare. Du kan läsa mer om henne här eller se LinkedIn profil
Rebecca-Krantz-Holistic-future

”Vår intention är att du efter två dagars utbildningen inte bara ska ha en fördjupad och ökad förståelse för hela Inbound processen, utan att du även har fått med dig viktiga ledarskapsbitar. Du har fått öva på, fått förståelse och verktyg för ett mindset som gör att du kan ta med dig kunskap om Inbound Marketing tillbaka till din organisation, och genom fungerande kommunikation kan implementera den tillsammans med dina kollegor. Ett hållbart ledarskap leder till en kraftfull och hållbar förändring” Rebecca Krantz

Utbildningsort och datum

 • Nya datum för 2020 kommer, vid intresse kontakta Rebecca via formuläret nedan.

Investering och anmälan