I am…enough! - Holistic future

Holistic future

I am…enough!

I am…enough!® är en kurs/utbildning som jag har grundat och som tar utgångspunkt i att stärka unga och vuxnas självkänsla. Samt medvetandegöra deras egen kroppskännedom och lyfta fokus från det yttre till det inre.

Innehållet i kursen/utbildningen är en mix av nedan:

I am…enough!® – En frizon och mötesplats för ungdomar och vuxna att få vara just de unika individer de är, och medvetet arbeta för att stärka deras självkänsla och bygga en grund med ett helhetstänk. Allt för att bidra till mer hållbara individer.