I am…enough!

I am…enough!® är en kurs/utbildning för ungdomar och till för att stärka deras självkänsla, självmedkänsla och självförtroende.

Vi medvetandegör själv- och kroppskännedom och lyfter fokus från det yttre till det inre.

Innehållet i kursen/utbildningen är en mix av nedan:

 • Coachning – individuellt och/eller i grupp.

 • Föreläsningar och workshops (individ- och grupparbeten)
  – Hjärnan, rörelse, andning, kost och vila (sömn) – hur hänger allt ihop egentligen?
  – Jag ” Du – att lära sig sätta gränser
  – Vad vill jag och vad visar jag?

 • Rörelseglädje
  – Dansrörelser till olika musikstilar och tempon. Utgångspunkt och fokus på rytm och rörelseglädje istället för prestation. Att känna musiken som varje enskild person upplever den. Vi är alla unika individer, så också varje rörelse. Forskning visar att dans och minskad psykisk ohälsa hänger ihop.
  – Stabilisering av inre och yttre muskelskikt
  – Funktionell träning
  – Yoga och avslappningsövningar
  – Neuromotoriskstimulering (NMS)

I am…enough!®

En frizon och mötesplats för ungdomar att få vara just de unika individer de är.  Medvetet arbeta för att stärka dem inifrån och ut med konkreta verktyg, så att de oftare kan leda sig själva utifrån egna önskemål och behov.

Hjälpa dem bygga en grund med ett helhetstänk kring vem de är och vill vara, samt vad de behöver göra för att må bra.

Allt för att bidra till mer välmående ungdomar på väg i livet.