I am…enough!

I am…enough!® är en kurs/utbildning som tar utgångspunkt i att stärka din självkänsla. Vi medvetandegör din egen kroppskännedom och lyfter fokus från det yttre till det inre.

Innehållet i kursen/utbildningen är en mix av nedan:

 • Coachning – individuellt och/eller i grupp.
 • Föreläsningar och workshops (individ- och grupparbeten)
  – Hjärnan, rörelse, andning, kost och vila (sömn) – hur hänger allt ihop egentligen?
  – Jag ” Du – att lära sig sätta gränser
  – Vad vill jag och vad visar jag?
 • Rörelseglädje
  – Dansrörelser till olika musikstilar och tempon. Utgångspunkt och fokus på rytm och rörelseglädje istället för prestation. Att känna musiken som varje enskild person upplever den. Vi är alla unika individer, så också varje rörelse. Forskning visar att dans och minskad psykisk ohälsa hänger ihop.
  – Stabilisering av inre och yttre muskelskikt
  – Funktionell träning
  – Yoga och avslappningsövningar
  – Neuromotoriskstimulering (NMS)

I am…enough!®

En frizon och mötesplats för ungdomar och vuxna att få vara just de unika individer de är, och medvetet arbeta för att stärka deras självkänsla och bygga en grund med ett helhetstänk. Allt för att bidra till mer hållbara individer.