Coachning - Holistic future

Holistic future

Coachning

Likt hur en startkabel med hjälp av en annan strömkälla ger ny energi och möjligheter till en redan befintlig motor, kan rätt coachning för dig och/eller ert företag bidra till nya fina utvecklingspotentialer och frigöra kraftfulla resurser.

Varje coachningstillfälle är unikt. Varje uppdrag har min fulla närvaro. Det finns inga färdiga svar. Vad resan mot målet blir beror på. Beror på vad du eller ni vill till och vad utgångsläget är. Hela resan startar i min mening i reflektionen.

I en förändringsprocess är det lätt att fastna på beteende nivå. Vi kanske hamnar i frustration i att veta, vilja men ändå inte ”bara göra”. Ibland har vi ingen aning om var vi ska börja, vi vet bara att en förändring behöver komma till.

Hjärnan tolkar gamla vanor som motorvägar i hjärnan, i jämförelse med en ny vana som är som en liten stig i skogen. För att kunna göra skogsstigen till en motorväg och förändra, krävs målmedveten, motivation, förståelse och koll på om det är rätt stig vi försöker trampa upp under resan till målet.

Människor, oavsett i vilken roll vi befinner oss, behöver bli bemötta just där vi är. Med de förutsättningar och möjligheter vi besitter just nu. Oavsett om det är en individ, team eller helt företag som ska coachas.
Utgångspunkt ligger i var du eller ni vill till, vad som fungerar idag och vad som behöver justeras.
Jag kommer också förklara hur processer i hjärnan styr oss mer än vi tror. Hur ni genom att bli mer medvetna kan lära er möta och hantera dem till er fördel.

Jag coachar:

 • Individer
 • Ledare
 • Team
 • Företag/Organisationer
 • Idrottslag

Varför coachning?

 • Bygga och stärka ditt självledarskap
 • Om du tappat din riktning och behöver komma på banan igen
 • Du vill förändra något men vet inte riktigt hur
 • För att förstärka relationen mellan hjärna (ledning) och hjärta (medarbetare) på företaget
 • För effektivisering av förändringsprocesser
 • För att lära er använda feedback (sorterad) som fungerar
 • Du vill förbättra ditt ledarskap gentemot dig själv och/eller din personal
 • Relations- och förståelse byggande mellan olika team/avdelningar
 • En önskan om mer effektiva möten – där mötet blir vad det var ämnat för
 • Vill ha en starkare självkänsla
 • Från grupp till ett grymt team

Vad säger mina referenser?