Likt hur en startkabel med hjälp av en annan strömkälla ger ny energi och möjligheter till en redan befintlig motor, kan rätt coachning för dig och/eller ert företag bidra till nya fina utvecklingspotentialer, och frigöra kraftfulla resurser.

Coachning av ett företag är i min mening inget som ska göras med färdiga modeller. Det handlar snarare om att rota runt i coachnings verktygslådan, anpassa och modellera tills en lösning som passar just er är på plats. Det är då det roliga sker! Inget företag är det andra likt. Varje företag är unikt, precis som varje människa. Något som är säkert, är vikten av god förståelse och krafen i en hållbar kommunkation, oavsett om den är mot mig själv eller min omgivning.

I min profession och med kompetens som Kommunikolog, kan jag identifiera visa grundnycklar som är bidragande faktorer till framgång i målsättningar. I varje förändring- och utvecklingsprocess behöver vissa delar finnas tydligt på plats, så som t ex intentioner, och ramsättning (gränsdragning), för att en process ska kunna utvecklas i en positiv riktning. Lägg där till tillståndsmål sida vid sida med resultatmål, så kommer förbättring och utveckling framåt få en häftig resa.

Människor, oavsett i vilken roll vi befinner oss, behöver bli bemötta just där vi är. Med de förutsättningar och möjligheter vi besitter just nu. Oavsett om det är en individ, team eller helt företag som ska coachas.

Så vilka kan jag coacha?    

 • Ledare
 • Enskilda individer
 • Team
 • Företag
 • Organisationer
 • Idrottslag
 • För att summera…jag kan coacha alla som önskar det

Vad kan coachning vara bra för, och vad kan det leda till?

 • Enklare och tydligare kommunikation för ledare och medarbetare på företaget
 • Förståelse för hur intentioner och ramar påverkar beteenden
 • Lära dig/er att ta emot och ge sorterad feedback
 • Relationsbyggande i och mellan olika team
 • Effektiva möten – där mötet blir vad det var ämnat för
 • Starkare självkänsla
 • Tydligare ledarskap
 • Starkare teamkänsla
 • Laganda
Tjej sitter på huk på en sten i skogen

STARTKABEL TILL FÖRÄNDRING

Vill ni vara företaget personer står på kö till att få arbeta på? Har ni utmaningar som saknar lösningar?
Vill ni hjälpa era anställda att hitta balans? Kanske vill ni bara ha en oförglömlig och proffsig kickoff/WS.
Välkommen att kontakta mig, jag gillar mångfald och variation i mina uppdrag.


När du kontaktar mig använder jag dina personuppgifter (namn och e-post) i enlighet med föreskrifterna för GDPR. Vill du veta mer om vad det innebär, läs här