Coach/Föreläsare - Holistic future

Holistic future

Coach/Föreläsare

Jag tror på utveckling och förändring som görs med mycket hjärta, tydlighet och målmedvetenhet. Och skratt…det kommer du långt med!

Coachning

Föreläsningar

Aktivitetsportfölj

Team360