Vad är bra ledarskap för dig?

Att leda är en konst En ledare som andas företagets verksamhet, tror att allt är möjligt, ser dig och genuint tar uppdraget som hen har på allvar med en viktig portion humor, kan det vara en bra ledare? I ett ledarskap går det att stoppa in många önskemål om kvalitéer och personlighetsdrag. Jag tänker att […]

När det omedvetna blir medvetet tänkande

Det omedvetna kan påverka ditt nu Medvetandegöra det omedvetna kan låta flummigt och luddigt. Faktum är att det är en enorm tillgång att ta sig tiden att göra det. Nyfiket undersöka vad för signaler du får från din insida och vad för sammanhang du binder ihop dina tankar och ankrade minnen med. Vid en första […]

Kör kommunikationen och förståelsen fast ibland?

Kör kommunikationen och förståelsen fast ibland? Har du varit med om att du kommunicerar med någon och blir mer och mer frustrerad över känslan att ni inte når fram till varandra? Som att ni inte samtalar på samma plan? Som att du pratar om frukt och den andre om kärnhuset i päronet? Du är mer […]

Ger du feedback som bidrar till utveckling?

Ger du feedback som bidrar till utveckling? Dagens inlägg är några rader om feedback. Ett ord som kan klinga lite olika i personers öron. Ofta pratas det om positiv och negativ feedback, vilket för mig i alla fall blir väldigt tvetydigt. Feedback handlar ju om att ge återkoppling på något, så att den som får […]

Vi och ni mentalitet – Medarbetare vs ledning

Vi och ni mentalitet Många jag träffar skrattar lite ironiskt åt tanken av att de skulle vara delaktig i företaget. Att deras insats på arbetet varje dag skulle spela någon roll. För dem är ledningen lika långt bort i periferin som månen är från jorden. Det gör mig än mer motiverad till att fortsätta med […]

När dina sinnen blir din bästa KRAFT!

Vilka sinnen har vi? De vanligaste sinnen det pratas om är se, höra och känna. Utöver dem har vi också smak och lukt. Sinnen som vi använder för att uppleva vår omvärld, sinnen vi använder för att känna igen sammanhang, sinnen vi ankrar in minnen i. Smaker, lukter och det vi upplever genom vår syn […]

Ankring – Vet du innebörden och använder du ankare medvetet?

Vad kan vara ett ankare? Ett ankare kan vara en plats, en låt, ett ord, en person, ett klädesplagg, en bil osv. Ankaret hänger ihop med att det utlöser minnen och känslotillstånd i dig. Kort sagt, en speciell plats är för dig en trigger som leder till en ankring för just den platsen. T ex. […]

Rör dig hjärna! – Rörelse och beslutsfattande

Rör dig hjärna! ”Vi blir smartare av rörelse” Jag skulle önska att fler företag vågade gå utanför ramarna när det kommer till rörelse, möten och beslutsfattande. Det kan vara så lite som att slänga in ett rörelsemönster på några minuter i ett väldigt långt och stillasittande möte, till att träna tillsammans på arbetstid. Det är […]

Vem tänker, känner och gör? Jag, du eller någon?

Vem tänker, känner och gör? Jag, du eller någon? I Kommunikologi* ser vi Jag/Du som en viktig grundnyckel i kommunikationen att titta närmare på när det gäller förändringarbeten. Så vad betyder då en Jag/Du (Vi/Ni) ”sortering”? Förståelse för jag och du är att ha insikt om att det jag tänker, känner och tycker, står för […]