Holistic future

personligt ledarskap

Tjej som sitter på huk med hopknäppta händer mot pannan på ett berg med utsikt över sjö och skog
Hållbarhet

Vad är du tacksam för?

Tacksamhet – vilar i det lilla och det stora Tacksamhet, eller engelskans gratitude, är en väg till att känna glädje, stanna upp och lära sig

Läs mer