Dans och beslutsfattande som en gemensam nämnare?

kille som gör en danspose samt text om beslutsfattande och dans

Alla kan dansa Jag har någon sanning om att de flesta av oss levande människor gillar att dansa på ett eller annat sätt. Sen finns det många som säger ”jag kan inte dansa”, men det är inte samma som att vilja dansa. Min bestämda åsikt är också att vi alla kan dansa, utifrån våra egna […]

När det omedvetna blir medvetet tänkande

Det omedvetna kan påverka ditt nu Medvetandegöra det omedvetna kan låta flummigt och luddigt. Faktum är att det är en enorm tillgång att ta sig tiden att göra det. Nyfiket undersöka vad för signaler du får från din insida och vad för sammanhang du binder ihop dina tankar och ankrade minnen med. Vid en första […]

Din historia är inte din framtid

Din historia är inte din framtid Hur vi eller företaget tänker om vår historia, vår dåtid, kommer påverka hur vi väljer att se på nuet och på det som vi önskar av framtiden. Vi bär oss med vår historia, medvetet eller omedvetet, och just där i ligger skillnaden. Medvetandegör jag sådant jag tänker och som […]

Ger du feedback som bidrar till utveckling?

Ger du feedback som bidrar till utveckling? Dagens inlägg är några rader om feedback. Ett ord som kan klinga lite olika i personers öron. Ofta pratas det om positiv och negativ feedback, vilket för mig i alla fall blir väldigt tvetydigt. Feedback handlar ju om att ge återkoppling på något, så att den som får […]

Vi och ni mentalitet – Medarbetare vs ledning

Vi och ni mentalitet Många jag träffar skrattar lite ironiskt åt tanken av att de skulle vara delaktig i företaget. Att deras insats på arbetet varje dag skulle spela någon roll. För dem är ledningen lika långt bort i periferin som månen är från jorden. Det gör mig än mer motiverad till att fortsätta med […]

Påverka förändring och utveckling med mönsterbrytning

Varför gör vi ofta som vi alltid har gjort – även om vi vill förändra? Jag vet inte hur det är med dig. Men jag vet med erfarenhet från mitt eget liv att jag ibland velat göra förändringar i mitt liv, men det har inte alltid blivit av. Likaså har jag suttit på företag där […]

Vem tänker, känner och gör? Jag, du eller någon?

Vem tänker, känner och gör? Jag, du eller någon? I Kommunikologi* ser vi Jag/Du som en viktig grundnyckel i kommunikationen att titta närmare på när det gäller förändringarbeten. Så vad betyder då en Jag/Du (Vi/Ni) ”sortering”? Förståelse för jag och du är att ha insikt om att det jag tänker, känner och tycker, står för […]

På vilken nivå kommunicerar du?

Kommunicera mera och på rätt nivå och i rätt ordning – Att följa med i eller sträva emot utveckling Vi har biologiska processer som föredrar att hålla fast vid det vi är vana vid. Det som för oss ger trygghet och stabilitet, vi kan säga att det är en typ av överlevnadsstrategi. Samtidigt är du […]