Bokningsvillkor - Holistic future

Holistic future

Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Efter att du mottagit bokningsbekräftelse från Holistic future är din anmälan bindande, men avbokningsbar fram till sex veckor före utbildningsstart.

Betalning

Kursavgift betalas i förskott vid anmälan mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Holistic future tillhanda inom 10 dagar och senast vid kursstart. Vid avbokning inom giltig tidsram betalas hela beloppet förutom en administrationsavgift på 500:- tillbaka.

Inställd eller flyttad utbildning

Holistic future förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.

Avbokningsregler

Vid av- eller ombokning 0-6 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person.

För mer information, kontakta Rebecca Krantz på 0709-62 62 90 eller via mail, rebecca@holisticfuture.se.