Vi och ni mentalitet – Medarbetare vs ledning

Vi och ni mentalitet

Många jag träffar skrattar lite ironiskt åt tanken av att de skulle vara delaktig i företaget. Att deras insats på arbetet varje dag skulle spela någon roll. För dem är ledningen lika långt bort i periferin som månen är från jorden. Det gör mig än mer motiverad till att fortsätta med det jag gör och att det finns så mycket kvar där ute att göra. När människor inte tror att deras insats spelar någon roll eller att deras ord inte har något värde, då tappar företaget mark. Långa beslutsprocesser och hierarkier dödar kreativiteten, och känslan av att kunna påverka sin egen roll blåser ut genom fönstret. Och vad för motivation till att vilja bidra till ett bättre arbetsklimat finns kvar då? Om vi inte blir sedda, varför ska vi ge något till ledningen (som ändå inte förstår eller är intresserad av oss) brukar jag få höra.

Vi behöver få vi:et (medarbetarna) och ni:et (ledning och chefer/ledare) att smälta samman mer, till en helhet. Som att ledningen är hjärnan och medarbetarna hjärtat. De är båda beroende av varandra. Var för sig fungerar de inte,  och i ett företag uppnås inte den fulla potentialen. Tillsammans däremot, med en tydlig intention, solklart mål och med givna ramar är förutsättningarna helt annorlunda. Lägg sedan till att tid läggs på att reda ut eventuella valda sanningar och egna värderingar (presuppositioner). För att vara helt på det klara med vad nya värdeord eller mål innebär och att det är lika förståelse för alla. Jag har i tidigare inlägg tagit upp ett flertal olika förslag på hur det går att jobba för att stärka ledarskapet (även det personliga), team känslan och ”hållbarheten” i individen och därmed företaget. Genom att aktivt arbeta med olika flexibla verktyg. Se gärna tidigare inlägg i min blogg (eller kontakta mig).

Skulle jag översätta det till barn och ungdomar så har vi samma dynamik mellan just ung och vuxen. Jag som vuxen har ett ansvar för att se till att de får rätt förutsättningar för att må bra, lyckas och ett stöd när de är frågande och vilse, genom att lyssna och vara närvarande. Inte lägga mina valda sanningar som ett filter över dem och bestämma vad som är bäst för dem, utan ta reda på deras behov och känslotillstånd.

Att bli sedd

Att bli sedd och lyssnad på är starka basala behov vi människor har, det försvinner inte bara för att vi kliver in på en arbetsplats eller beroende på vilken ålder vi har.

Den här vi och ni mentaliteten som finns i många bolag, är lika attraktivt som ett mjölkpaket som stått några veckor för länge i kylen. Den försurar företagskulturen och signalerar att någon är värd mer än någon annan. Men vilken roll vi har definierar inte hur vi fungerar som tänkande människor. Definierar inte vilka kvaliteter du har och vilka förmågor du har till att bidra.

Om företag fortsätter bedriva sin verksamhet med vi och ni mentalitet, så går de också miste om kompetens, kreativitet, engagemang och effektivitet. Listan kan göra lång och kontentan är att det finns utvecklingspotential där ute.

Se helheten

Så hur skulle det vara om fler företag tog och såg möjligheterna i de mjuka värdena, att vi påverkas av flera faktorer. Faktorer som kommer stärka eller stjälpa oss. Faktorer som yttre kommunikation, rörelse, vila, andning, kost och tankar (inre kommunikation).

Hjärnan gillar inte förändring, den svarar på att behålla det som kostar minst energi, alltså det den är van med. Men vad vill du/ni? Manar du/ni fram en stark intention till att förändra och hittar era bästa verktyg för det, kommer hjärnan till slut hänga med på färden.

Bara lite tankar om att det finns så många bra och möjliga vägval att göra, att det vore dumt att inte försöka. Ibland kanske med lite hjälp på traven.

/Rebecca

Läs även