Där något börjar…

…är också slutet på något annat.

När vi ger oss in i en process av förändring, en process som ska leda till en önskad utveckling i oss själva och/eller runt omkring oss, ja då behöver vi också säga hejdå till valda sanningar som inte längre hjälper oss i rätt riktning.

Valda sanningar som vi går runt med (för det gör vi alla eftersom det är en del av våra tankar och påvekar våra värderingar mm), kan ju både vara till vår för- och nackdel. Jag tänkte här lite kort belysa just de sanningar som egentligen är menade för komposten, men som ändå lyckas följa med likt en störande smula innaför tröjan.

Valda sanningar är oftast inget vi medvetet lägger oss till med. De kommer till i de sammanhang vi lever och verkar. Det som är intressant här är att börja uppmärksamma vad jag har för sanningar om saker och ting, och framför allt…är de mina valda sanningar eller har jag tagit över någon annans?

För om jag önskar en förändring i t ex mitt ledarskap, så behöver jag börja med att vända blicken inåt mot mig själv. Sortera ut situationer och sammanhang, ämnen och personer där kommunkationen fungerat bra och mindre bra. När jag börjar rensa där och håller min uppmärksamhet på vilka sanningar jag har om dessa tillfällen, när kommunkation lyckas och lyckas mindre bra – så är det också möjligt att börja identifiera om jag går runt med ett “filter”, som påverkar mitt sätt att kommunicera och ta beslut.

Vi är vanemänniskor, i större utsträckning än vi tror, och det tillsammans med bl. a. våra valda sanningar, bidrar till att förändring – och utvecklingsprocesser kan bli mycket trögjobbade, om vi inte börjar med att lägga uppmärksamheten på rätt saker från start.

Så mitt förslag är att du lägger lite vikt vid att ta ett par tillfällen under arbetsdagen (och privat), där du stannar upp och funderar på om det du tänker och säger verkligen är din egen valda sanning. Något du står för och önskar förmedla runt omkring dig, eller om du skulle vilja justera “sanningen” så att den passar just dig bättre.

Läs även